Město Český Krumlov

Český Krumlov je nádherné jihočeské město, které návštěvníkům nabídne kulturu, historii, romantiku i krásnou přírodu. Proto je také městem, které je vyhledáváno domácími i zahraničními turisty.

Město Český Krumlov se rozkládá na obou březích řeky Vltavy, po kterých do města zejména v letních měsících přijíždí i mnoho vodáků. Strategické umístění z něj činí dobrý výchozí bod pro mnoho turistických cílů. Zhruba 22 kilometrů jsou vzdálené České Budějovice, je to kousek také na velice oblíbenou lipenskou přehradu nebo třeba na výlet do rakouského Linze či Freistadtu.

Ve městě si na své přijde opravdu každý. Na milovníky kultury, umění, historie a pamětihodností zde číhájí galerie a muzea. Pestrý program hudebních festivalů a divadelních představení, známé otáčivé hlediště, Státní hrad a zámek Český Krumlov. Krásné historické centrum je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. Například barokní divadlo je nejstarším barokním divadlem na světě.

Ve městě najdete drobné obchůdky s uměleckými předměty a suvenýry.

Ve starobylém centru si z nabídky ubytování můžete vybrat romantický penzion, čtyřhvězdičkový hotel, ale i levný hostel na přespání.

Luxusní a velmi dobře vybavené hotely mohou i firmám poskytnout pro jejich školení či zasedání  konferenční prostory např. pro teambuildingové akce.

Návštěvníci s mlsnými jazýčky jistě ocení množství dobrých restaurací, kavárny, štrúdlárnu i místní pivovar nabízející ochutnávky piva.

Všichni návštěvníci města, ať již turisté nebo vodáci, si mohou vychutnat krásnou kopcovitou krajinu protkanou řekou Vltavou. Okolí Českého Krumlova je přímo předurčené pro turistiku, vodní turistiku, vyjížďky na kolech po upravených cyklostezkách, projížďky a výuku jízdy na koních. V nedaleké Svachově Lhotě se nachází unikátní golfové hřiště s rovnějšími i zvlněnými greeny, kratšími i dlouhými čtyřparovými a tříparovými jamkami. Krásnou přírodu nabízí CHKO Blanský les nebo NP Šumava. Údolní nádrž Lipno je vzdálena pouhých 20 kilometrů.

Ať už sem zavítáte z jakéhokoliv důvodu, vychutnejte nádheru, kterou vám město Český Krumlov nabízí, nechte na sebe dýchnout historii, doplňte energii a návštěvu Krumlova si užijte.

Pro představu zde nabízíme výběr některých galerií, muzeí a akcí, které stojí za vidění.

Galerie: Egon Schiele Art Centrum, Na Fortně – International Art Studio, Galerie Art, Galerie Doxa

Muzea: Zámecké barokní divadlo (v současnosti slouží především jako divadelní muzeum), muzeum voskových figurín, Muzeum útrpného práva, Muzeum fotografie

Slavnosti: Slavnosti pětilisté růže, Adventní slavnosti, Svatováclavské slavnosti

Festivaly: Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Festival barokních umění, Festival komorní hudby, Ekofilm, Festival vína Český Krumlov

Divadla: Otočné hlediště v zámecké zahradě, Městské divadlo

Sportovní akce: Rallye Český Krumlov, Krumlovský vodácký maraton

Odkud se vzal název města?

Město z počátku neslo pouze jméno Krumlov odkazující na umístění města mezi meandry Vltavy. Toto jméno pak pochází z německého Krumme Aue (křivý luh). První zmínka z roku 1253 nám přináší název Chrumbenowe a latinské listiny pak Crumlovia nebo Crumlovium. Používala se také podoba názvu Krumlov nad Vltavou.

V roce 1439 se prvně objevil název s přídomkem Český, a to kvůli potřebě odlišit toto město od Moravského Krumlova. Ani v té chvíli to ale ještě nebylo oficiálním názvem města. Tím se jméno stalo až v dubnu roku 1920 výnosem Ministerstva vnitra. Zpět k podobě Krumlov nad Vltavou se město vrátilo na období během okupace v letech 1938 – 1945.

Trocha historie

Historické zdroje a archeologické nálezy dokládají, že zdejší oblast byla osidlována již v pravěku. Pravěká sídliště se nacházela i přímo na území dnešního města (nejstarší z doby před 14000 lety). Pro rozvoj města samotného bylo důležité dění až o mnoho tisíciletí později. Od 2. poloviny 12. století zde působil Vítek z Prčice, který zde osídlil a zbudoval veškerá významná sídliště a hrady v okolí. Majetek rodu Vítkovců rozdělil v rámci tzv. Dělení růží ke konci svého života mezi své syny.

Tím se dostalo krumlovské území do vlastnictví Vítkovi II. Staršímu, který zde okolo let 1230 – 1239 založil tzv. Hrádek (nejstarší část současného zámku).

První písemnou zmínkou o sídle na Krumlově je báseň Der Frauendienst od Odřicha z Lichtenštejna. Zde je Krumlov uveden pod názvem Krumbenowe. Samotné město bylo založeno roku 1274. Po vymření krumlovské větve Vítkovců získali s povolením krále Václava II. Město páni z Rožmberka a hned také přesídlili z Rožmberka na Krumlov. Za jejich období můžeme hovořit o největším rozmachu města. Rozvíjelo se podhradí (dnešní Latrán), obchodní cesty a tak se zrodilo město zabírající území na obou březích Vltavy.

Podobu městských staveb i zámku ovlivnil střet českého vnitrozemí, rakouského a bavorského podunajského prostoru i vlivů severní Itálie. Ovlivnění italskou renesancí je patrné jak ve vzhledu města tak především na vzhledu zámku.

V 15. a 16. století se zde rozmáhalo hornictví v podobě těžby zlata a stříbra, provozem tavírny stříbra a byla zde také založena papírna.

Za vlády Viléma z Rožmberka bylo krumlovské sídlo pozvednuto na úroveň evropských královských dvorů. Sláva Krumlova upadala za vlády Petra Voka Z Rožmberka, který musel rodová sídla včetně Krumlova prodat.

Město si prošlo i obdobím, kdy bylo třikrát vypleněno. Stalo se tomu v 17. století během Třicetileté války. Od roku 1628 zde bylo založeno Vévodství krumlovské díky daru Ferdinanda II. Ten panství daroval roku 1622 Janu Oldřichu z Eggenberku, kterého o šest let později jmenoval vévodou.

Do dvacátých let 18. století je Krumlov v držení rodu Eggenberků a po jeho vymření přechází do držení Schwarzenberků. Ti z Krumlova opět učinili sídelní město. Za jejich působení se opět rozvoj města dal do pohybu, bylo zbudováno barokní divadlo, proběhla barokní přestavba zámku a Plášťový most dostal současnou podobu.

19. století přineslo stržení městských hradeb a bran. Dochovala se pouze jediná – nejmladší Budějovická. Kromě „ničení“ města byla doba konce 19. a počátku 20. století spojena i s průmyslovým rozvojem města a zbudováním železniční sítě v regionu.

Současná podoba města s centrálním čtvercovým náměstím téměř odpovídá době založení. Od náměstí se rozbíhá mnoho uliček vedoucích okolo historických, mnohdy velmi pěkně zdobených domů. Historický duch města je cítit zejména při velkolepých průvodech a dobových trzích při Slavnostech pětilisté růže. Stejně tak je krásné prožít atmosféru barokních slavností v zámeckých zahradách a sálech nebo poslechem oper ze 17. a 18. století v barokním divadle.